سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
  
به اطلاع مي رساند آن دسته از دانشجوياني که مجازند از ترم تابستاني و اتوماسيون تغذيه استفاده نمايند
رزرو غذا فقط در خوابگاه دانش (برادران) و خوابگاه ريحانه (خواهران) امکان پذير خواهد بود.

   قابل توجه دانشجويان : جهت دريافت فايل آموزشي اتوماسيون تغذيه و نحوه رزرو غذا به اين قسمت مراجعه نماييد>>> PDF   

  Version : 7.170