سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 

قابل توجه دانشجويان جديدالورود : جهت استفاده از اتوماسيون تغذيه، نام کاربري (شماره دانشجويي) و رمز عبور پيشفرض (کد ملي) مي باشد.
لطفا پس از ورود به سامانه، رمز عبور خود را تغيير دهيد.

   * جهت مشاهده جزئيات منوي صبحانه هفته جاري به اين قسمت مراجعه نماييد>>> IMG

* جهت مشاهده جزئيات برنامه غذايي هفته جاري به اين قسمت مراجعه نماييد>>> IMG

   * همچنين جهت دريافت فايل آموزشي اتوماسيون تغذيه و نحوه رزرو غذا به اين قسمت مراجعه نماييد>>> PDF   

  Version : 7.170