سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   دانشجويان محترم همراه داشتن کارت دانشجويي براي استفاده از سلف سرويس دانشگاه الزامي مي باشد. تا ساعت 14 هر روز فرصت داريد براي فردا به بعد آن روز غذا رزرو کرده و يا پس دهيد.