سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   دانشجويان محترم از روز چهارشنبه 26شهريور ماه ساعت 14 مي توانيد براي رزرو غذا در سال تحصيلي جديد اقدام نماييد.از روز شنبه 29 شهريور ماه غذا توزيع مي گردد.