سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 

قابل توجه دانشجويان جديدالورود : جهت استفاده از اتوماسيون تغذيه، نام کاربري همان شماره دانشجويي و رمز عبور کد ملي مي باشد.

   قابل توجه دانشجويان : جهت دريافت فايل آموزشي اتوماسيون تغذيه و نحوه رزرو غذا به اين قسمت مراجعه نماييد>>> PDF   

  Version : 7.170