سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 

دانشجويان المپياد ورزشي فقط در خوابگاه "شهيد مباشر کاشاني" مجاز به رزرو غذا مي باشند.

   * قابل توجه دانشجويان : جهت مشاهده جزئيات منوي صبحانه به اين قسمت مراجعه نماييد>>> IMG

   * همچنين جهت دريافت فايل آموزشي اتوماسيون تغذيه و نحوه رزرو غذا به اين قسمت مراجعه نماييد>>> PDF   

  Version : 7.170