سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   نکته مهم:دانشجويان غير بومي طبق زمانبندي تعريف شده از اداره آموزش مي توانند در خوابگاه غذا رزرو نمايند.در ماه مبارک رمضان وعده نهار و شام به عنوان افطاري و سحري در نوبت شام فقط در خوابگاه توزيع مي گردد.دانشجويان محترم براي افزايش اعتبار اينترنتي از داخل شبکه دانشگاه (بيمارستان ها ، خوابگاه ها و دانشگاه ) حتما اينترنت خود را قطع کنيد.